Czy musisz pomagać starszym osobom osobiście?

Starsze osoby bez wątpienia znajdują się w otoczeniu każdego z nas. Czasami są to nasi bliscy, a w innym przypadku – sąsiedzi czy dawni znajomi rodziny w podeszłym wieku. Często sumienie podpowiada nam, że powinniśmy w ten czy inny sposób otoczyć ich opieką.

Nie zawsze jednak mamy na to czas oraz chęci. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Nikt nie będzie wymagał od ciebie, żebyś sprzątał w domu starszego sąsiada czy regularnie przynosił zakupy sąsiadce w podeszłym wieku. Czasami jednak możesz poinformować o potrzebie opieki rodzinę znajomego, która może nie zdawać sobie sprawy z istniejącego problemu.

W skrajnych przypadkach powinieneś rozważyć także poinformowanie odpowiedniej instytucji, na przykład Opieki Społecznej. Wtedy dana osoba będzie miała szansę uzyskania niezbędnej pomocy, nawet jeśli ty nie jesteś w stanie mu jej zapewnić. Czasami jednak wystarczy, że omówisz tego rodzaju kwestię z innymi sąsiadami.

Być może oni również zaobserwowali problem i chcieliby pomóc, choć nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. W takim przypadku możecie podzielić się obowiązkami związanymi z pomocą. Wtedy dla żadnego z was nie będzie to aż tak bardzo odczuwalne.